Organyc (Corman) podporuje ženy pracující na farmách s bavlnou v Zambii

15. 6. 2020

Ženy hrají klíčovou roli v udržitelném rozvoji afrických zemí a ve všech afrických komunitách. Pracují na poli, doma a starají se o blaho svých rodin.

Příjmy, které generují se znovu investují do výstavby skladů nebo do vzdělávání jejich dětí.

Propagace jejich zemědělské činnosti je důležitá, neboť jim dává šanci na posílení jejich práv nejen v odvětví pěstování bavlny, ale i celospolečensky.

V roce 2016 firma Corman (výrobce zn. Organyc) podpořila projekt v Zambii na podporu postavení žen prostřednictvím programu “Cotton made in Africa”.

V roce 2018 se výrobce dámských hygienických potřeb z bio bavlny Corman rozhodl přispět na pomoc při nastartování nového projektu v Zambii, ženského klubu TUYANDANE, v Nampundwe.

Jde o zemědělský projekt chovu koz, který začal pro ženskou skupinu generovat další příjem. Příjem jde 20 ženám, ale prosperuje z něj celá komunita s více než 400 členy.

Tento dar pomohl rozšířit zemědělské služby a otevřít nové obchody. Došlo k zaškolení komunit v oblasti zemědělství, veterinárních a obchodních dovedností a naplánování projektů souvisejících s dlouhodobou udržitelností.

Projekt je realizován v úzké spolupráci s komunitním programem Cotton made in Africa (CmiA), který poskytuje podporu v oblasti posílení postavení žen, zdraví a hygieny, vzdělávání a ochrany přírody.

Cotton made in Africa je podporován Trade Foundation, která stojí za projekty udržitelnosti produkce bavlny, ochranou přírody a lepšími životními podmínkami pro drobné zemědělce v subsaharské oblasti.

Instagram: https://www.instagram.com/cottonmadeinafrica/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram