Všeobecné podmínky

Odešlete-li jakoukoliv informaci nebo materiály na stránky, včetně komentářů, dat, dotazů, připomínek a podobně, tak tato komunikace není a nebude považována za důvěrnou nebo chráněnou. Společnost BonaNatura s.r.o. se nezavazuje k žádné zvláštní odpovědnosti ohledně této komunikace.

Materiál odeslaný na tyto stránky může být uveřejněn, kopírován, šířen, vyvěšen, publikován, tedy začleněn do těchto stránek a použit společností BonaNatura s.r.o. pro komerční a nekomerční účely.

Jakmile prostřednictvím stránek poskytnete své osobní údaje společnosti BonaNatura s.r.o., dáváte tím souhlas k jejich shromažďování, zpracování a použití za účelem nabízení a dodávek zboží či produktů, zlepšení služeb BonaNatura s.r.o, a to po dobu nezbytně nutnou k dosažení či naplnění tohoto účelu. Tento souhlas zahrnuje i právo společnosti BonaNatura s.r.o. přenášet tyto informace třetí straně nebo je umístit na internet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram